Kurzy

Ostrava 21. 3. 2018 - Dlouhodobý majetek, peněžní fond investic, transfery pro ÚSC a jejich PO v příkladech
SANIT s.r.o., 28. října 165, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, sál Room 1
více informací registrovat

Zlín 22. 3. 2018 - Dlouhodobý majetek, peněžní fond investic, transfery pro ÚSC a jejich PO v příkladech
Hotel Garni Zlín, nám. T.G.Masaryka 1335, 760 01 Zlín, 1.patro
více informací registrovat

Olomouc 23. 3. 2018 - Dlouhodobý majetek, peněžní fond investic, transfery pro ÚSC a jejich PO v příkladech
BEA centrum Olomouc, tř. Kosmonautů 1288/1, Olomouc, sál Éta
více informací registrovat

Karlovy Vary 5. 4. 2018 - Dlouhodobý majetek, peněžní fond investic, transfery pro ÚSC a jejich PO v příkladech
Krajská knihovna Karlovy Vary, Závodní 378/84, Karlovy Vary
více informací registrovat

Další kurzy

Novinky

25. května 2017 https://www.facebook.com/ucetnictvivuj/

Registrace do kurzu

Ústí nad Labem 16. 3. 2018 - Dlouhodobý majetek, peněžní fond investic, transfery pro ÚSC a jejich PO v příkladech
Dlouhodobý majetek, peněžní fond investic, transfery pro ÚSC a jejich PO v příkladech (pro pokročilé)

Místo konání kurzu: Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem, W. Churchilla 3, 400 01 Ústí nad Labem, Velký sál

Čas konání kurzu: 8:30 - 14:00

Cena kurzu je 1790 Kč
Sleva na více účastníků z jedné organizace:
2-3 = 1690 Kč/os.
4-5 = 1590 Kč/os.
6+ = 1490 Kč/os.
Pro dětské domovy sleva 400 Kč/os.

Přednáší lektorka Ing. Jana Mašková.

Občerstvení: káva, čaj, minerální voda, sladký snack, obložená bageta

Akreditace: Kurz je akreditován
AK/PV-58/2018, AK/VE-33/2018

Program kurzu:

Právní rámec

Dlouhodobý majetek
• Pořízení dlouhodobého majetku z investičního transferu (postup v evidenci majetku a v účetnictví)
• Vyřazení dlouhodobého majetku, který byl pořízen z investičního transferu (postup v evidenci majetku a v účetnictví)
• Odhad nedokončeného majetku k okamžiku zařazení majetku do užívání a vypořádání rozdílu z odhadu v následujícím období a s tím spojená problematika pořizovací ceny daného majetku na kartě majetku a v účetnictví
• Technické zhodnocení pořízené z investičního transferu (problematika výpočtu algoritmu transferového podílu v odpisovém plánu)
• Souhrnný příklad

Fond reprodukce majetku, fond investic
• Tvorba fondu investic obecně
• Tvorba fondu investic ve výši peněžních prostředků na odpisy – problematika krytí či nekrytí fondu investic
• Čerpání fondu investic obecně
• Čerpání fondu investic na pořízení dlouhodobého majetku nebo jeho technické zhodnocení
• Čerpání fondu investic na opravy dlouhodobého majetku
• Souhrnný příklad

Investiční transfery
• Přijaté investiční transfery s povinností vypořádání (zálohou, krátkodobost, dlouhodobost)
• Přijaté investiční transfery bez povinnosti vypořádání
• Odhad výše investičního transferu k okamžiku zařazení majetku do užívání a vypořádání rozdílu z odhadu v následujícím období a s tím spojená problematika výše částky časově rozlišovaného investičního transferu na kartě majetku a v účetnictví
• Investiční transfery – daňové hledisko
• Investiční a provozní příspěvek od zřizovatele
• Časové rozlišení účtu 403 – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku (účetní postupy, postupy v evidenci majetku, transferový podíl, investiční transfer, který byl použit na financování nákladů oprav a údržby atd.).
• Souhrnný příklad se zaměřením na výsledek hospodaření

Diskuze

Kurz je určen:
Účetním obcí, měst, krajů a účetním příspěvkových organizací, tzn. účetním jednotkám, které účtují podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro některé vybrané účetní jednotky.

Cíl kurzu:
Seznámení účastníků kurzu s účetními postupy, kontrolami v souladu s platnou legislativou k danému programu.
Datum konání:
Místo:
Cena:
16. března v 8:30
Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem, W. Churchilla 3, 400 01 Ústí nad Labem, Velký sál
1 790 Kč

Tato přednáška je již plně obsazená.

Přihlášení do portálu

E-mail
Heslo
založit nový účet

rychlý kontakt