Kurzy

Pardubice 4. 5. 2018 - České účetní standardy č. 706, 708, 709, 710 v příkladech pro ÚSC a jejich PO
Dům techniky Pardubice, nám. Republiky 2686, Velká zasedací místnost v I. patře
více informací registrovat

Praha 10. 5. 2018 - České účetní standardy č. 706, 708, 709, 710 v příkladech pro ÚSC a jejich PO
ČSVTS, Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1
více informací registrovat

Liberec 11. 5. 2018 - České účetní standardy č. 706, 708, 709, 710 v příkladech pro ÚSC a jejich PO
Dům kultury Liberec, nám. Soukenné 613/3, 460 01 Liberec, prostory Malého sálu, vchod "Céčko"
více informací registrovat

Ostrava 16. 5. 2018 - České účetní standardy č. 706, 708, 709, 710 v příkladech pro ÚSC a jejich PO
SANIT, s.r.o. 28. října 165 709 00 Ostrava - Mariánské Hory
více informací registrovat

Další kurzy

Novinky

25. května 2017 https://www.facebook.com/ucetnictvivuj/

Registrace do kurzu

Pardubice 4. 5. 2018 - České účetní standardy č. 706, 708, 709, 710 v příkladech pro ÚSC a jejich PO
České účetní standardy č. 706, 708, 709, 710 v příkladech pro ÚSC a jejich PO pro rok 2018

Místo konání kurzu: Dům techniky Pardubice, nám. Republiky 2686, Velká zasedací místnost v I. patře

Čas konání kurzu: 8:30 - 14:00
8:30 - 9:00 prezence, 9:00 - 14:00 kurz

Cena kurzu je 1790 Kč
Sleva na více účastníků z jedné organizace:
2-3 = 1690 Kč/os.
4-5 = 1590 Kč/os.
6+ = 1490 Kč/os.
Pro dětské domovy sleva 400 Kč/os.

Přednáší lektorka Ing. Jana Mašková.

Občerstvení: káva, čaj, minerální voda, sladké pečivo, obložená bageta

Akreditace: Kurz je akreditován
AK/PV-214/2018, AK/VE-124/2018

Program kurzu:

• Právní rámec
• ČÚS 706 – Opravné položky a vyřazení pohledávek
• ČÚS 708 – Odpisování dlouhodobého majetku
• ČÚS 709 – Vlastní zdroje
• ČÚS 710 – Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek
• Problematika muzejních sbírek v ocenění 1 Kč a rozšíření této sbírky o věc, jejíž ocenění je známé.
• Diskuze

Kurz je určen:
Účetním obcí, měst, krajů a účetním příspěvkových organizací, tzn. účetním jednotkám, které účtují podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro některé vybrané účetní jednotky.

Cíl kurzu:
Seznámení účastníků kurzu s účetními postupy, kontrolami v souladu s platnou legislativou k danému programu.
Datum konání:
Místo:
Cena:
4. května v 8:30
Dům techniky Pardubice, nám. Republiky 2686, Velká zasedací místnost v I. patře
1 790 Kč

Registrace do kurzu
Titul, jméno, příjmení
Datum a místo narození
Název organizace
Funkce v organizaci
Ulice a čp.
Město
PSČ
DIČ
Telefon
E-mail

Přihlášení do portálu

E-mail
Heslo
založit nový účet

rychlý kontakt