Kurzy

Ostrava 20. 2. 2019 - Peněžní fondy a transfery pro příspěvkové organizace
SANIT s.r.o., 28. října 165, 709 00 Ostrava
více informací registrovat

Olomouc 21. 2. 2019 - Peněžní fondy a transfery pro příspěvkové organizace
BEA centrum Olomouc, tř. Kosmonautů 1288/1, Olomouc, sál Éta
více informací registrovat

Karlovy Vary 28. 2. 2019 - Majetek a jeho odpisy pro VÚJ
Krajská knihovna Karlovy Vary, Závodní 378/84, Karlovy Vary
více informací registrovat

Jihlava 1. 3. 2019 - Majetek a jeho odpisy pro VÚJ
DKO s.r.o., Tolstého 1455/2, 586 01 Jihlava
více informací registrovat

Další kurzy

Novinky

25. května 2017 https://www.facebook.com/ucetnictvivuj/

Registrace do kurzu

Ústí nad Labem 14. 3. 2019 - Majetek a jeho odpisy pro VÚJ
Majetek a jeho odpisy pro vybrané účetní jednotky

Lektor: Ing. Jana Mašková

Kurz je určen:
Účetním obcí, měst, krajů a účetním příspěvkových organizací, tzn. účetním jednotkám, které účtují podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro některé vybrané účetní jednotky.

Cílem kurzu je seznámit posluchače s účetními postupy, kontrolami v souladu s platnou legislativou k danému programu.

OBSAH:

1. Právní rámec
2. Základní vymezení majetku a charakteristiky jednotlivých položek majetku
3. Hospodaření s majetkem
4. Neodpisovaný majetek
5. Způsoby ocenění majetku u vybrané účetní jednotky
6. Evidence majetku a jeho zaúčtování
7. Pohyby majetku v evidenci a jejich návaznost na účetní zápisy v účetnictví
8. Technické zhodnocení – přehled jednotlivých SÚ, vymezení hranic dle vyhlášky
9. Technické zhodnocení majetku – souhrnný příklad
10. Odpisy majetku podle ČÚS č. 708 - Odpisování DM
11. Pořízení majetku úplatně – souhrnný příklad
12. Pořízení majetku bezúplatným převodem
13. Pořízení majetku vlastní činností
14. Vyřazení majetku škodou, mankem – souhrnný příklad
15. Vyřazení majetku likvidací
16. Vyřazení majetku bezúplatným převodem VÚJ – souhrnný příklad
17. Vyřazení majetku prodejem – souhrnný příklad
18. Vyřazení majetku vkladem do obchodní společnosti – souhrnný příklad
19. Zásah do pořizovací ceny – příklady ve vazbě na ČÚS č. 710 – Dlouhodobý majetek
20. Majetek pořízený formou finančního leasingu
21. Reálná hodnota – majetek určený k prodeji
22. Technické zhodnocení u pronajatého majetku – příklad
23. Opravná položka k majetku
24. Diskuze

Akreditace: Kurz je akreditován
AK/PV-320/2017, AK/VE-172/2017

Osvědčení o absolvování kurzu obdrží účastníci, kteří jsou úředníky nebo vedoucími úředníky dle § 2 odst. 4 zákona o úřednících (č. 312/2002 Sb.).
V této souvislosti žádáme účastníky kurzu o uvedení následujících údajů v přihlášce: titul, jméno, příjmení, datum a místo narození, pracovní pozice.

Občerstvení: káva, čaj, minerální voda, sladký snack, šunková bageta z bageterie Savojáček

Termín 14. 3. 2019
Doba konání: 8:30 - 14:00 hod.
8:30 - 9:00 prezence, 9:00 - 14:00 kurz

Místo konání kurzu: Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem, W. Churchilla 3, 400 01 Ústí nad Labem, Velký sál

Cena kurzu je 1790 Kč
Sleva na více účastníků z jedné organizace:
2-3 = 1690 Kč/os.
4-5 = 1590 Kč/os.
6+ = 1490 Kč/os.
Pro dětské domovy sleva 400 Kč/os.
Datum konání:
Místo:
Cena:
14. března v 8:30
Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem, W. Churchilla 3, 400 01 Ústí nad Labem, Velký sál
1 790 Kč

Registrace do kurzu
Titul, jméno, příjmení
Datum a místo narození
Název organizace
Funkce v organizaci
Ulice a čp.
Město
PSČ
DIČ
Telefon
E-mail

Přihlášení do portálu

E-mail
Heslo
založit nový účet

rychlý kontakt