Kurzy

Ostrava 24. 4. 2019 - Majetek a jeho odpisy pro VÚJ
Dům kultury města Ostravy, 28. října 2556/124, 702 00 Ostrava, učebna číslo 1 v přízemí budovy DKMO
více informací registrovat

Zlín 25. 4. 2019 - Majetek a jeho odpisy pro VÚJ
Hotel Garni Zlín, nám. T. G. Masaryka 1335, 760 01 Zlín, 1.patro
více informací registrovat

Olomouc 26. 4. 2019 - Majetek a jeho odpisy pro VÚJ
BEA centrum Olomouc, tř. Kosmonautů 1288/1, Olomouc, sál Éta
více informací registrovat

Karlovy Vary 16. 5. 2019 - Dlouhodobý majetek a jeho technické zhodnocení
Krajská knihovna Karlovy Vary, Závodní 378/84, Karlovy Vary
více informací registrovat

Další kurzy

Novinky

25. května 2017 https://www.facebook.com/ucetnictvivuj/

Registrace do kurzu

Karlovy Vary 16. 5. 2019 - Dlouhodobý majetek a jeho technické zhodnocení
Dlouhodobý majetek a jeho technické zhodnocení

Lektor: Ing. Jana Mašková

Kurz je určen:
Účetním obcí, měst, krajů a účetním příspěvkových organizací, tzn. účetním jednotkám, které účtují podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro některé vybrané účetní jednotky.

Cílem kurzu je seznámit posluchače s účetními postupy, kontrolami v souladu s platnou legislativou k danému programu.

OBSAH:

1. Dlouhodobý majetek obecně – základní pojmy a zásady
2. Svěřený nebo vypůjčený majetek, hospodaření s majetkem
3. Technické zhodnocení dlouhodobého majetku
4. Dlouhodobý majetek pořízený z investičního transferu
5. Zařazení DM pořízeného z investičního transferu před jeho vypořádáním – 4.2.6./709
6. Rozpouštění investičního transferu 403 v příkladech z praxe ČÚS 709 – Vlastní zdroje
7. Problematika prodaného majetku
8. Problematika bezúplatných převodů dlouhodobého majetku
9. Peněžní dary, investiční transfery
10. Věcné dary přijaté a poskytnuté
11. VB pasivní, aktivní, právo stavby
12. Nalezený majetek a opravy chyb
13. Vnitřní předpis
14. Evidence majetku (kategorie a druhy majetku, účetní a neúčetní pohyby majetku, karta majetku, sestavy, měsíční uzávěrka, výkazy)
15. Diskuze

Akreditace: Kurz je akreditován
AK/PV-213/2019, AK/VE-127/2019

Osvědčení o absolvování kurzu obdrží účastníci, kteří jsou úředníky nebo vedoucími úředníky dle § 2 odst. 4 zákona o úřednících (č. 312/2002 Sb.).
V této souvislosti žádáme účastníky kurzu o uvedení následujících údajů v přihlášce: titul, jméno, příjmení, datum a místo narození, pracovní pozice.

Občerstvení: káva, čaj, minerální voda, sladký snack, obložená bageta se šunkou, ovoce

Termín 16. 5. 2019
Doba konání: 8:30 - 14:00 hod.
8:30 - 9:00 prezence, 9:00 - 14:00 kurz

Místo konání kurzu: Krajská knihovna Karlovy Vary, Závodní 378/84, Karlovy Vary

Cena kurzu je 1790 Kč
Sleva na více účastníků z jedné organizace:
2-3 = 1690 Kč/os.
4-5 = 1590 Kč/os.
6+ = 1490 Kč/os.
Pro dětské domovy sleva 400 Kč/os.
Datum konání:
Místo:
Cena:
16. května v 8:30
Krajská knihovna Karlovy Vary, Závodní 378/84, Karlovy Vary
1 790 Kč

Registrace do kurzu
Titul, jméno, příjmení
Datum a místo narození
Název organizace
Funkce v organizaci
Ulice a čp.
Město
PSČ
DIČ
Telefon
E-mail

Přihlášení do portálu

E-mail
Heslo
založit nový účet

rychlý kontakt