Kurzy

Ostrava 12. 9. - 13. 9. 2019 - České účetní standardy č. 701 až 710
SANIT s.r.o., 28. října 165, 709 00 Ostrava, sál Room 1
více informací registrovat

Praha 19. 9. - 20. 9. 2019 - České účetní standardy č. 701 až 710
ČSVTS, Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1
více informací registrovat

Hradec Králové 26. 9. 2019 - Dlouhodobý majetek a jeho technické zhodnocení
Hotel Černigov, Riegrovo náměstí 1494, 500 02 Hradec Králové, 14. patro, sál Panorama
více informací registrovat

Karlovy Vary 3. 10. 2019 - České účetní standardy č. 706, 708, 709, 710
Krajská knihovna Karlovy Vary, Závodní 378/84, Karlovy Vary
více informací registrovat

Další kurzy

Novinky

25. května 2017 https://www.facebook.com/ucetnictvivuj/

Registrace do kurzu

Ostrava 12. 9. - 13. 9. 2019 - České účetní standardy č. 701 až 710
Dvoudenní kurz České účetní standardy č. 701 až 710 v příkladech pro ÚSC a jejich PO

Lektor: Ing. Jana Mašková

Kurz je určen:
Účetním obcí, měst, krajů a účetním příspěvkových organizací, tzn. účetním jednotkám, které účtují podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro některé vybrané účetní jednotky.

Cílem kurzu je seznámit posluchače s účetními postupy, kontrolami v souladu s platnou legislativou k danému programu.

OBSAH:

1. ČÚS 701 – Účty a zásady účtování na účtech
2. ČÚS 702 – Otevírání a uzavírání účetních knih (pro MF)
3. ČÚS 703 – Transfery
4. ČÚS 704 – Fondy účetní jednotky
5. ČÚS 705 – Rezervy
6. ČÚS 706 – Opravné položky a vyřazení pohledávek
7. ČÚS 707 – Zásoby
8. ČÚS 708 – Odpisování dlouhodobého majetku
9. ČÚS 709 – Vlastní zdroje
10. ČÚS 710 – Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek
11. Praktické příklady k jednotlivým standardům

Akreditace: Kurz je akreditován
AK/PV-668/2016, AK/VE-348/2016

Osvědčení o absolvování kurzu obdrží účastníci, kteří jsou úředníky nebo vedoucími úředníky dle § 2 odst. 4 zákona o úřednících (č. 312/2002 Sb.).
V této souvislosti žádáme účastníky kurzu o uvedení následujících údajů v přihlášce: titul, jméno, příjmení, datum a místo narození, pracovní pozice.

Občerstvení: káva, čaj, minerální voda, sladké pečivo, obložená bageta, ovoce

Termín:
12. 9. 2019: 8:30 - 9:00 prezence, 9:00 - 14:00 kurz
13. 9. 2019: 9:00 začátek kurzu, 14:00 konec kurzu


Místo konání kurzu: SANIT s.r.o., 28. října 165, 709 00 Ostrava, sál Room 1

Cena kurzu je 3190 Kč
Sleva na více účastníků z jedné organizace:
2-3 = 3090 Kč/os.
4-5 = 2990 Kč/os.
6+ = 2890 Kč/os.
Pro dětské domovy sleva 400 Kč/os.
Datum konání:
Místo:
Cena:
12. září v 8:30
SANIT s.r.o., 28. října 165, 709 00 Ostrava, sál Room 1
3 190 Kč

Registrace do kurzu
Titul, jméno, příjmení
Datum a místo narození
Název organizace
Funkce v organizaci
Ulice a čp.
Město
PSČ
DIČ
Telefon
E-mail

Přihlášení do portálu

E-mail
Heslo
založit nový účet

rychlý kontakt