Kurzy

Karlovy Vary 27. 2. 2020 - Fondy & transfery pro PO
Krajská knihovna Karlovy Vary, Závodní 378/84, Karlovy Vary
více informací registrovat

Pardubice 5. 3. 2020 - Fondy & transfery pro PO
Dům techniky Pardubice, nám. Republiky 2686, 530 02 Pardubice I
více informací registrovat

Liberec 6. 3. 2020 - Fondy & transfery pro PO
Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec (vchod C, 3. patro - multimediální sál)
více informací registrovat

Ostrava 12. 3. 2020 - Fondy & transfery pro PO
SANIT s.r.o., 28. října 165, 709 00 Ostrava, sál Room 1
více informací registrovat

Další kurzy

Novinky

25. května 2017 https://www.facebook.com/ucetnictvivuj/

Registrace do kurzu

Liberec 6. 3. 2020 - Fondy & transfery pro PO
Fondy a transfery pro příspěvkové organizace (zřízené ÚSC a DSO)

Novela vyhlášky č. 114/2002 Sb., o FKSP s účinností od 1. 1. 2020 – změny ve FKSP

Lektor: Ing. Jana Mašková

Kurz je určen:
Účetním příspěvkových organizací, tzn. účetním jednotkám, které účtují podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro některé vybrané účetní jednotky.

Cílem kurzu je seznámit posluchače s účetními postupy, kontrolami v souladu s platnou legislativou k danému programu.

OBSAH:

1. Právní rámec
2. Peněžní fondy obecně, pojmy a definice (tvorba, čerpání, kontroly)
• daňové hledisko
3. Fond odměn
4. Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření
5. Rezervní fond z ostatních titulů
6. Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP)
• Novela vyhlášky č. 114/2002 Sb., o FKSP s účinností od 1. 1. 2020 – změny ve FKSP
7. Fond reprodukce majetku, fond investic
8. Transfery obecně, pojmy a definice
Transfery:
• přijaté
• poskytnuté
• průtokové
• s vypořádáním
• bez vypořádání
• zálohové
• investiční
• provozní
• tuzemské, zahraniční – příklad na kursové rozdíly
9. Transfery – daňové hledisko
10. Příspěvky
• investiční a provozní příspěvek od zřizovatele
11. Postup účtování na účtu 403 – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku (časové rozlišení investičního transferu,
transferový podíl, investiční transfer, který byl použit na financování nákladů oprav a údržby atd.).

Akreditace: Kurz není akreditován

Občerstvení: káva, čaj, minerální voda, sladký snack, obložená bageta

Termín:
6. 3. 2020: 8:30 - 9:00 prezence, 9:00 - 14:00 kurz

Místo konání kurzu: Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec (vchod C, 3. patro - multimediální sál)

Cena kurzu je 1790 Kč
Sleva na více účastníků z jedné organizace:
2-3 = 1690 Kč/os.
4-5 = 1590 Kč/os.
6+ = 1490 Kč/os.
Pro dětské domovy sleva 400 Kč/os.
Datum konání:
Místo:
Cena:
6. března v 8:30
Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec (vchod C, 3. patro - multimediální sál)
1 790 Kč

Registrace do kurzu
Titul, jméno, příjmení
Datum a místo narození
Název organizace
Funkce v organizaci
Ulice a čp.
Město
PSČ
DIČ
Telefon
E-mail

Přihlášení do portálu

E-mail
Heslo
založit nový účet

rychlý kontakt