Kurzy

Karlovy Vary 24. 9. 2020 - Majetek a jeho odpisy pro VÚJ
Krajská knihovna Karlovy Vary, Závodní 378/84, Karlovy Vary
více informací registrovat

Liberec 25. 9. 2020 - Majetek a jeho odpisy pro VÚJ
Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec (vchod C, 3. patro - multimediální sál)
více informací registrovat

Jihlava 5. 11. 2020 - Roční účetní závěrka a inventarizace pro ÚSC a PO
DKO s.r.o., Tolstého 1455/2, 586 01 Jihlava
více informací registrovat

České Budějovice 12. 11. 2020 - Roční účetní závěrka a inventarizace pro ÚSC a PO
Střední průmyslová škola stavební, Resslova 1579/2, 370 04 České Budějovice (boční vchod do auly)
více informací registrovat

Další kurzy

Novinky

30. března 2020 Dobrý den, vzhledem k nařízení vlády ČR rušíme kurzy v dubnu a květnu 2020. Děkujeme za pochopení a přejeme vám pevné zdraví!

25. května 2017 https://www.facebook.com/ucetnictvivuj/

Registrace do kurzu

Liberec 25. 9. 2020 - Majetek a jeho odpisy pro VÚJ
Majetek a jeho odpisy pro vybrané účetní jednotky

Lektor: Ing. Jana Mašková

Kurz je určen:
Účetním obcí, měst, krajů a účetním příspěvkových organizací, tzn. účetním jednotkám, které účtují podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro některé vybrané účetní jednotky.

Cílem kurzu je seznámit posluchače s účetními postupy, kontrolami v souladu s platnou legislativou k danému programu.

OBSAH:

1. Právní rámec
2. Základní vymezení majetku a charakteristiky jednotlivých položek majetku
3. Svěřený a vypůjčený dlouhodobý majetek (zákon č. 250/2000 Sb., 89/2012 Sb.)
4. Neodpisovaný majetek
5. Způsoby ocenění majetku u vybrané účetní jednotky
6. Evidence majetku a jeho zaúčtování
7. Pohyby majetku v evidenci a jejich návaznost na účetní zápisy v účetnictví
8. Technické zhodnocení – teorie + příklad
9. Dlouhodobý majetek pořízený z investičního transferu (SÚ 403), transferový podíl - výpočet
10. Odpisy majetku podle ČÚS č. 708 - Odpisování DM
11. Pořízení majetku úplatně
12. Pořízení majetku bezúplatným převodem
13. Pořízení majetku vlastní činností
14. Vyřazení majetku škodou, mankem
15. Vyřazení majetku likvidací
16. Vyřazení majetku prodejem
17. Vyřazení majetku vkladem do obchodní společnosti
18. Bezúplatné převody majetku mezi VÚJ a mezi neVÚJ
19. Zásah do pořizovací ceny – příklady ve vazbě na ČÚS č. 710 – Dlouhodobý majetek
20. Majetek pořízený formou finančního leasingu
21. Reálná hodnota – majetek určený k prodeji
22. Technické zhodnocení u pronajatého majetku – příklad
23. Diskuze

Akreditace: Kurz je akreditován
AK/PV-320/2017, AK/VE-172/2017

Osvědčení o absolvování kurzu obdrží účastníci, kteří jsou úředníky nebo vedoucími úředníky dle § 2 odst. 4 zákona o úřednících (č. 312/2002 Sb.).
V této souvislosti žádáme účastníky kurzu o uvedení následujících údajů v přihlášce: titul, jméno, příjmení, datum a místo narození, pracovní pozice.

Občerstvení: káva, čaj, minerální voda, sladký snack, obložená bageta

Termín:
25. 9. 2020: 8:30 - 9:00 prezence, 9:00 - 14:00 kurz

Místo konání kurzu: Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec (vchod C, 3. patro - multimediální sál)

Cena kurzu je 1790 Kč
Sleva na více účastníků z jedné organizace:
2-3 = 1690 Kč/os.
4-5 = 1590 Kč/os.
6+ = 1490 Kč/os.
Pro dětské domovy sleva 400 Kč/os.
Datum konání:
Místo:
Cena:
25. září v 8:30
Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec (vchod C, 3. patro - multimediální sál)
1 790 Kč

Registrace do kurzu
Titul, jméno, příjmení
Datum a místo narození
Název organizace
Funkce v organizaci
Ulice a čp.
Město
PSČ
DIČ
Telefon
E-mail

Přihlášení do portálu

E-mail
Heslo
založit nový účet

rychlý kontakt